#
Nanostrukturēto materiālu un augstas enerģijas starojumu klasteris NanoTechEnergy apvieno zinātnisko institūciju esošo infrastruktūru un papildina to, lai izveidotu Baltijas reģiona modernu materiālu iegūšanas tehnoloģiju, materiālpētniecības un studiju bāzi inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu izstrādē, konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem. Daudzfunkcionālie materiāli paredzēti starojumu enerģijas konvertēšanai, informācijas ierakstam, uzglabāšanai, pārnesei un pārveidošanai, kā arī to efektīviem pielietojumiem augsto tehnoloģiju ierīcēs.